Strona główna » Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne.
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.greenbike.pl;
1.2 Sprzedawcą jest firma Green Bike Poland S.C. Maciej Kowalski & Szymon Kowalski z siedzibą w Śremie ul. Gostyńska 51; NIP 785-175-95-85; REGON 300721871 wpis w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu Oddział w Kościanie;
1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto.

2. Zakupy, płatności i dostawa.
2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w Śremie (ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem - Biurowiec Green Bike - Biuro Sprzedaży Wysyłkowej)

2.3 Każdy klient wybierający sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien dokonać przelewu dla Green Bike Poland S.C. ul. Gostyńska 51; 63-100 Śrem konto SCB 67 1090 1405 0000 0001 0830 4376.

2.4 Green Bike Poland S.C. Maciej Kowalski & Szymon Kowalski oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Santander Consumer Bank Polska jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie jednego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad;

2.7 Wysyłka rowerów:
- Kross, Le Grand i Kellys - rowery wysyłamy fabrycznie złożone i wyregulowane, do transportu mają odkręcone: przednie koło, pedały, kierownicę i siodło. Aby rozpocząć eksploatację należy rower złożyć i wyregulować. Montaż i regulację należy wykonać w dowolnie wybranym serwisie rowerowym (koszt takiej usługi ~ 80,-PLN). Rowery Kross objęte są 2-letnim okresem gwarancji udzielanej przez sprzedawcę i dostarczane są w formie zgodnej z obowiązującym w Polsce prawem. Producent Kross umożliwia korzystanie z sieci autoryzowanych punktów serwisowych (gwarancja producenta), w tym celu należy wykonać pierwszy przegląd po miesiącu od rozpoczęcia eksploatacji oraz drugi po roku od rozpoczęciu eksploatacji - przeglądy są płatne, a ich koszt wynosi odpowiednio: 40/75,-PLN (rowery dziecięce i młodzieżowe), 55/120,-PLN (rowery górskie, szosowe, turystyczne, urban, miejskie) i 80/150,-PLN (Rowery Enduro, Race Pro, Elektryczne MTB i Dirt). 
- Specialized, Giant, Cannondale, Whyte - rowery wysyłamy w 100% złożone, wyregulowane i gotowe do jazdy, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w karcie produktu - bez dodatkowej opłaty
- Dostawa roweru Kross, Le Grand złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 199,-PLN
- Dostawa roweru Kellys, złożonego i gotowego do jazdy w 100% wiąże się dopłatą 199,-PLN
- Jeżeli wybrany model roweru: Specialized, Giant lub Cannondale, na zdjęciu nie ma pedałów, producent nie dołącza ich do zestawu - otrzymasz parę podstowej jakosci 
pedałów platformowych gratis (bezpłatnie dołączone przez nas pedały, nie są objęte gwarancją).

2.8 Moment zawarcie umowy:
Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności przez potwierdzenie drogą mailową lub telefoniczną przekazanie zamówienia do realizacji. Zamówienia z formą płatności gotówką przy odbiorze zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast płatne z góry (przelew, karta, raty).

2.9 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia lub wydłużenia deklarowanego terminu realizacji z następujących
powodów: ważne przyczyny ekonomiczne (błąd w cenie, opisie, nazwie produktu), incydentalne sytuacje uniemożliwiające realizacje 
(np. następstwa katastrof, klęsk żywiołowych, błędów ludzkich, złośliwych zbiegów okoliczności).
Obsługa sklepu jest zobowiązania do zaproponowania w takiej sytuacji, alternatywnej oferty.

2.10 Przedsprzedaż - sprzedawca umożliwia dokonanie zakupu produktu, będącego w trakcie dostawy od producenta/importera. W tym celu w polu 
"wybierz rozmiar" na karcie produktu, umieszczona została informacja o rozmiarze ramy z dopiskiem "przedsprzedaż" oraz planowaną datą dostawy
wybrenego produktu. Sprzedawca zastrzega iż podane daty dostępności mogą ulec zmianie w każdej chwili. W takiej sytuacji sprzedawca zobowiązuje
się do informowania klienta o zmianie (dotyczy wyłącznie klientów, którzy złożyli zamówienie przez stronę greenbike.pl lub drogą mailową pod adresem
bok@greenbike.pl). 

3. Reklamacja, zwrot i wymiana
3.1 Reklamację prosimy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza ze strony https://greenbike.reklamator.com.pl/issue/register/NZf9l/pl.html
 
3.2 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie maksymalnie 14 dni;

3.3 Gwarancją są objęte wszystkie oferty, chyba że w któreś z treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta nie jest ją objęta. Gwarancja nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

3.4 Szczegółowe warunki zwrotów i wymian zostały opisane w oddzielnym artykule: https://www.greenbike.pl/prawo-do-odstapienia-od-umowy-pm-39.html

4. Poufność i ochrona prywatności.

4.1 Firma Green Bike Poland S.C. jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

4.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

4.3 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przy zakupie w sklepie www.greenbike.pl wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu:
  • przesyłania informacji dotyczących zleconych usług lub zamówionych produktów, statusów zleceń lub zamówień realizowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie,
  • przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • przesyłania informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Green Bike s.c. z siedzibą przy ul. Gostyńskiej 51 w Śremie.
Przedmiotowa zgoda udzielana na czas nieokreślony. Każdy klient oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu prawach w ramach przekazanej klauzuli informacyjnej Administratora w tym prawie do cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

5. Postanowienia końcowe.

5.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

5.2 Niniejszy regulamin sprzedawca wysyła do kupującego drogą elektroniczną w formie PDF, oraz udostępnia do kopiowania w celu zapisania treści na dysku lub nośniku zewnętrznym;

5.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, aukcji bądź oferty przed terminem m.in. w myśl art. 70 ze znaczkiem 1 § 3 kodeksu cywilnego;

5.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

5.4 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie usunięte lub zmodyfikowane.;

5.5 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności produktów. W przypadku niedostępności produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu zamówienia z powodu trwałego braku produktów. W przypadku trwałego braku produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

5.6 Wykonując obowiązek wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych informuje się o treści art. 24:
1. W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o:
1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,
2) osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1;

5.7  W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

Pełna treść ustaw do pobrania poniżej:
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007r.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 18.07.2001r.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat. Regulamin wchodzi w życie 1 października 2018 r.
Przejdź do strony głównej
Wszystkie prawa zastrzeżone - GreenBike 2021